Tjipetir när Tunnelsynen far och flyg i tiden

Från det gråtande gummiträdets gamla gåta, började den en gång för en massa år sedan att flyta upp en massa guttaperka. Ja faktiskt gutta-percha block vilka många var märkta Tjipetir.

Vaffo do dooh?

Var det nog många som undrade, vaffö flötare öpp en masse gömmiblöck?

Men sänkt i djupet låg ett skepp som sänkts i djupet fullt med sin last från det gråtande trädets kåda, ja just det många kallar guttaperka. Från kautschuk till suddgummi, det kommer du väl ihåg? Sudd

-Näää
-Jo, du liksom fäster in den svagaste bindningen och låter den klistriga rågummimassan som kommer från det gråtande trädet rinnande i sina spiraler rätt ned i hinken att binda in sina ytterligheter och i stället för att vara klistriga som gummi-kåda, lägga alla sina bindningsenergier i kemin till sig själv och sin egenart. Du tittar på den som en Grekisk gud med hetta.

-Vulkan Eyes!

Tjipetir gutta percha fabrik i Cipetir Sukabumi Java Indonesia. What a balloney.

Miyazaki Maru

Miyazaki Maru

Sunkigt nog så sjönk Miyazaki Maru när en torped kom åkande och sa PANG. Så rann tiden ut för den båten. Men för att vi inte skulle få slut på historier för det när den blev torpederad av U-88 ungefär här: 49° 05’N, 9° 35’W

Latex Tjipetir kautschuk flashback i tiden

Det Japanska skeppet Miyazaki Maru kom lastat med Tjipetir Guttaperka block, liksom latex. Och någonstans  vid dfen här punkten ( 49° 05’N, 9° 35’W ) så skrek kaptenlöjtnant Walther Schwieger – ELD (fast på tyska) och skjöt ut en torped mot Miyazaki Maru som blev så sned i skrovet att det sjönk med alla sina blöta och sura guttaperkablock år 1917. Tjipetir  cipetir ciccidang

När Miyazaki Maru legat på havsbotten ett tag  så rostade skeppet sönder och tappade sin hållfasthet och blev mer eller mindre ett riktigt vrak. Från vraket av 宮崎丸 flöt då de gamla blocken upp till ytan för att ligga och våga sig där i tidens strömmar.

 

Hur som helst från det gråtande trädet rann det också ut något som få kanske tänker på idag. Internet i grunden som kom från isolationen, att isolera det ledande temat och liksom ledningen som helhet. Annars hade väl själva idén vart som kortsluten från första stunden.

 

Tjipetir blocken kom från Cipetir fabriken, då va, Java såklart.Tjipetir guttapercha fabriken

Tittut inuti själva fabrikshjulen

TJIPETIR-FABRIKEN

Snurrigt men kul, kultur

India Rubber eller gummit förr i tiden kom från det gråtande trädet, där barjen skalats av i en spiral och kådan rann ut från guttaperkaträdet, vilket med andra ord kallas Isonandra gutta och är samma sak som Palaquium gutta, Fattaruh.

 

Tjipetir Java indonesia

Å du stora åsikt som tittade efter en flod men ändå såg såg, ett flygplan en mil från den gamla sköna gummifabriken TjIpetir Cipetir, såg rätt ändå en 747 står det faktiskt där på marken utan flygplats. 747 PK-BPW Top Air Boeing 737-200 heter modellen och hur den kom dit har jag fanimej inte en aning om. Men tiden liksom bara snurrar i propellrarna och flyger iväg. Du vet hur det är!

 

mods

 

Man ber och ber fram och tillbaka från lö till öl med kaffe och kaka

Google-milky-way

Google Milky way vem kan glömma den gamla kära Rollen? Den första rollen som rullade in oss, men från barnvagn till rullstol det är mycket man glömmer.

Två glas mjölk och en pepparkaka, jag tror på gud om jag också får smaka.