Flashback från Jorden CO2 dioxid i orden

Koldioxid är en driver. Det är koldioxid CO2 som driver inspirationen att andas in O2. Det är CO2 i varje del av metabolismens grenar och skäl som avgår och därför också inspirerar att hämta mer syre in. Att sucka djupare.

Amygdala kan ses som en CO2 Sensor
Så frågan är vad det betyder att nivåerna av CO2 höjs. Och detta behöver man inte ha någon åsikt om eller ifrågasätta annat än på just effekten. Ifrågasätta verkligheten har alla ett behov utav som inte vill erkänna hur det ser ut i verkligheten och därför också saknar de flesta incitament till att göra något åt verkligheten som den ser ut rätt upp i vardagen.

Förutom de fundamentala effekterna på människan har en höjd nivå agv CO2 som kanske bekant även en stor effekt på jorden.  Videon kommer från NASA. Så Hej Spejs!


Papperstryckeri Göteborg

Papperstryckeri