Flashback och Flashbacks

Flashback kan vara en reflektion en återdushning i minnen av starkare händelser

Flashbacks kan sägas vara när de återkommer gång på gång i samma eller mycket liknande skepnad. En del som använt hallucinogener har fått flashbacks av detta användande, andra kan till och med viljemässigt framkalla visuell flashback inför sin egna syn men de flesta som vi känner till och som talat om just detta fenomentet har antagligen sökt hjälp för att komma tillrätta med något som de kanske inte frivilligt valt att tala om, då det är ett problem för just dem. Dvs hallissar som återkommer och återkommer på ett jobbigt störande sätt.

En del väljer att skilja på Flashback på grund av tidigare bruk av hallucinogen substans och kaller det då för HPPD som en förkortning efter engelskans (Hallucinogen Persisting Perception Disorder) vilket på svenska kallas Posthallucinatorisk perceptionsstörning. Oavsett orsak så är det inga nyheter att minnet av vad som faktiskt har hänt utövar gravitation över framtiden genom inlärningen som skett. Till exempel så kan två enäggstvillingar ha helt skilda utvecklingsbanor på grund av sina upplevelser. Om den ena blir våldtagen och den andra inte, så har den ena lärt sig en större saklig anledning att vara rädd medan den andra saknar denna rimliga anledning till ”överdriven rädsla” vilket efter en hel del år mycket väl kan visa sig som ett uttryck på hjärnans totalvolym och dess fördelning. Den som har haft större anledningar att vara rädd kan komma att ha utvecklat ett inverterat beteende i vissa situationer, med en överdriven rädsla med en samtidigt överaktivitet i en del områden med nedsatt känsla. Inte beroende på ett ökat behov i sak, men med nedsatt känsla kan det krävas mer av samma sak för att åstakomma effekten.

 

Den andra tvillingen kan opåverkat fortsätta sin bana med samma behov som tidigare. för även om denne förlorar benen senare i livet så kommer inte dess behov att öka för den sakens skull (för att denne blivit en s.k person med särskilda behov) däremot så alterneras personens sätt att nå sina behov enligt precis samma principer som för den första tvillingen.

Att komma bort från effekten av jobbiga minnen

-Propanolol eller Inderal är en beta blockerare som hindrar utvecklingen av ”fear learning potential” och kan göra det jobbiga minnet lättare att hantera speciellt om det används professionellt i just detta syftet.

-Terapi är så klart ett annat sätt att komma tillrätta med problemen oavsett vad det kan vara eller bero på.

Ibogain är en hallucinogen drog vilka en del anser tillhör de värsta hallucinogenerna rent potentiellt, vilken visat sig kunna ha en mycket strik och stark verkan på just delar av den inställningen som grundlägger missbrukarens personlighet, dvs att det är mörkt, det mesta är skit och att man därför har lättare att se vad som kan tänkas ge ljuspunkter på kort sikt. dvs vad andra kallar kortsiktigt beteende. Ibogain verkar genom att förhöja feedbackloopandet av Glia deriverade tillväxtfaktorer i hjärnan. Något som visat sig ha stor betydelse vid Parkinsons sjukdom. – GDNF har tillfört hjärnam direkt – se nedan

Think in Symmetry.fw

Vid svåra tillstånd som tex Kataplexi, den värre formen av Narkolepsi om man så vill så används GHB dvs gamma hydroxybuturat något som för många anses vara ett utpräglat missbrukspreparat, men för andra anses vara en livräddande behandling då deras dagliga hallucinationer kan minskas med en betydande del.

Vad är flashbacks och inte beror på tolkningen – ekot ur händelsen –

Flashback Shadow in Flashback Symmetry

 

allt är gift & att inget är gift

Det är bara mängden som skiljer påståendena åt. Få tänker på att den luft vi dagligen andas har en rent narkotisk effekt man definitivt kan dö utav vid högre tryck eller på större djup, så visst kan vi samsas om att se utvecklingens väg från revolution till evolution och inse att vi alla förlorar tecken i slutet. Men sällan kommer ihåg mycket av början.

Livet på i universum på planeten började ju just så, någon dödade den ditintills äldsta traditionen som funnits i universum bara genom att just leva. Så visst var det lite flashight men ändå enormt.