Tjipetir när Tunnelsynen far och flyg i tiden

Från det gråtande gummiträdets gamla gåta, började den en gång för en massa år sedan att flyta upp en massa guttaperka. Ja faktiskt gutta-percha block vilka många var märkta Tjipetir.

Vaffo do dooh?

Var det nog många som undrade, vaffö flötare öpp en masse gömmiblöck?

Men sänkt i djupet låg ett skepp som sänkts i djupet fullt med sin last från det gråtande trädets kåda, ja just det många kallar guttaperka. Från kautschuk till suddgummi, det kommer du väl ihåg? Sudd

-Näää
-Jo, du liksom fäster in den svagaste bindningen och låter den klistriga rågummimassan som kommer från det gråtande trädet rinnande i sina spiraler rätt ned i hinken att binda in sina ytterligheter och i stället för att vara klistriga som gummi-kåda, lägga alla sina bindningsenergier i kemin till sig själv och sin egenart. Du tittar på den som en Grekisk gud med hetta.

-Vulkan Eyes!

Tjipetir gutta percha fabrik i Cipetir Sukabumi Java Indonesia. What a balloney.

Miyazaki Maru

Miyazaki Maru

Sunkigt nog så sjönk Miyazaki Maru när en torped kom åkande och sa PANG. Så rann tiden ut för den båten. Men för att vi inte skulle få slut på historier för det när den blev torpederad av U-88 ungefär här: 49° 05’N, 9° 35’W

Latex Tjipetir kautschuk flashback i tiden

Det Japanska skeppet Miyazaki Maru kom lastat med Tjipetir Guttaperka block, liksom latex. Och någonstans  vid dfen här punkten ( 49° 05’N, 9° 35’W ) så skrek kaptenlöjtnant Walther Schwieger – ELD (fast på tyska) och skjöt ut en torped mot Miyazaki Maru som blev så sned i skrovet att det sjönk med alla sina blöta och sura guttaperkablock år 1917. Tjipetir  cipetir ciccidang

När Miyazaki Maru legat på havsbotten ett tag  så rostade skeppet sönder och tappade sin hållfasthet och blev mer eller mindre ett riktigt vrak. Från vraket av 宮崎丸 flöt då de gamla blocken upp till ytan för att ligga och våga sig där i tidens strömmar.

 

Hur som helst från det gråtande trädet rann det också ut något som få kanske tänker på idag. Internet i grunden som kom från isolationen, att isolera det ledande temat och liksom ledningen som helhet. Annars hade väl själva idén vart som kortsluten från första stunden.

 

Tjipetir blocken kom från Cipetir fabriken, då va, Java såklart.Tjipetir guttapercha fabriken

Tittut inuti själva fabrikshjulen

TJIPETIR-FABRIKEN

Snurrigt men kul, kultur

India Rubber eller gummit förr i tiden kom från det gråtande trädet, där barjen skalats av i en spiral och kådan rann ut från guttaperkaträdet, vilket med andra ord kallas Isonandra gutta och är samma sak som Palaquium gutta, Fattaruh.

 

Tjipetir Java indonesia

Å du stora åsikt som tittade efter en flod men ändå såg såg, ett flygplan en mil från den gamla sköna gummifabriken TjIpetir Cipetir, såg rätt ändå en 747 står det faktiskt där på marken utan flygplats. 747 PK-BPW Top Air Boeing 737-200 heter modellen och hur den kom dit har jag fanimej inte en aning om. Men tiden liksom bara snurrar i propellrarna och flyger iväg. Du vet hur det är!

 

mods

 

Man ber och ber fram och tillbaka från lö till öl med kaffe och kaka

Google-milky-way

Google Milky way vem kan glömma den gamla kära Rollen? Den första rollen som rullade in oss, men från barnvagn till rullstol det är mycket man glömmer.

Två glas mjölk och en pepparkaka, jag tror på gud om jag också får smaka.

blogstats trackingpixel

Flashback och Flashbacks

Flashback kan vara en reflektion en återdushning i minnen av starkare händelser

Flashbacks kan sägas vara när de återkommer gång på gång i samma eller mycket liknande skepnad. En del som använt hallucinogener har fått flashbacks av detta användande, andra kan till och med viljemässigt framkalla visuell flashback inför sin egna syn men de flesta som vi känner till och som talat om just detta fenomentet har antagligen sökt hjälp för att komma tillrätta med något som de kanske inte frivilligt valt att tala om, då det är ett problem för just dem. Dvs hallissar som återkommer och återkommer på ett jobbigt störande sätt.

En del väljer att skilja på Flashback på grund av tidigare bruk av hallucinogen substans och kaller det då för HPPD som en förkortning efter engelskans (Hallucinogen Persisting Perception Disorder) vilket på svenska kallas Posthallucinatorisk perceptionsstörning. Oavsett orsak så är det inga nyheter att minnet av vad som faktiskt har hänt utövar gravitation över framtiden genom inlärningen som skett. Till exempel så kan två enäggstvillingar ha helt skilda utvecklingsbanor på grund av sina upplevelser. Om den ena blir våldtagen och den andra inte, så har den ena lärt sig en större saklig anledning att vara rädd medan den andra saknar denna rimliga anledning till ”överdriven rädsla” vilket efter en hel del år mycket väl kan visa sig som ett uttryck på hjärnans totalvolym och dess fördelning. Den som har haft större anledningar att vara rädd kan komma att ha utvecklat ett inverterat beteende i vissa situationer, med en överdriven rädsla med en samtidigt överaktivitet i en del områden med nedsatt känsla. Inte beroende på ett ökat behov i sak, men med nedsatt känsla kan det krävas mer av samma sak för att åstakomma effekten.

 

Den andra tvillingen kan opåverkat fortsätta sin bana med samma behov som tidigare. för även om denne förlorar benen senare i livet så kommer inte dess behov att öka för den sakens skull (för att denne blivit en s.k person med särskilda behov) däremot så alterneras personens sätt att nå sina behov enligt precis samma principer som för den första tvillingen.

Att komma bort från effekten av jobbiga minnen

-Propanolol eller Inderal är en beta blockerare som hindrar utvecklingen av ”fear learning potential” och kan göra det jobbiga minnet lättare att hantera speciellt om det används professionellt i just detta syftet.

-Terapi är så klart ett annat sätt att komma tillrätta med problemen oavsett vad det kan vara eller bero på.

Ibogain är en hallucinogen drog vilka en del anser tillhör de värsta hallucinogenerna rent potentiellt, vilken visat sig kunna ha en mycket strik och stark verkan på just delar av den inställningen som grundlägger missbrukarens personlighet, dvs att det är mörkt, det mesta är skit och att man därför har lättare att se vad som kan tänkas ge ljuspunkter på kort sikt. dvs vad andra kallar kortsiktigt beteende. Ibogain verkar genom att förhöja feedbackloopandet av Glia deriverade tillväxtfaktorer i hjärnan. Något som visat sig ha stor betydelse vid Parkinsons sjukdom. – GDNF har tillfört hjärnam direkt – se nedan

Think in Symmetry.fw

Vid svåra tillstånd som tex Kataplexi, den värre formen av Narkolepsi om man så vill så används GHB dvs gamma hydroxybuturat något som för många anses vara ett utpräglat missbrukspreparat, men för andra anses vara en livräddande behandling då deras dagliga hallucinationer kan minskas med en betydande del.

Vad är flashbacks och inte beror på tolkningen – ekot ur händelsen –

Flashback Shadow in Flashback Symmetry

 

allt är gift & att inget är gift

Det är bara mängden som skiljer påståendena åt. Få tänker på att den luft vi dagligen andas har en rent narkotisk effekt man definitivt kan dö utav vid högre tryck eller på större djup, så visst kan vi samsas om att se utvecklingens väg från revolution till evolution och inse att vi alla förlorar tecken i slutet. Men sällan kommer ihåg mycket av början.

Livet på i universum på planeten började ju just så, någon dödade den ditintills äldsta traditionen som funnits i universum bara genom att just leva. Så visst var det lite flashight men ändå enormt.

 

 

blogstats trackingpixel

Praying Mantis vs Jordfräs i regnskogen

Över haven och in bland palmerna

Har du tid och lust kicka med dig några frukter på väg ned

Mantis praying Cultivator

Praying matins vs Jordfräsen min gräslige gröngöling

Alla insekters heliga skruvning når man inte via samlade små paket eller insexnyckel, förvisso är hexadecimalen tom och innehållslös förutom sin yttre mur som satt på skallen till en skruv.

Så som ett uppbyggande av naturligt insupande i ringen av spiral

Ja Café Restaurant – Mei Mei mei

index 230px-Intuit_Logo.svg

Så gräv du i siffrans lamhet så som nummer – digg in the digit. – vispar du på?

-ehuruväl skulle vi eljest kunna åstadkomma en ram av inten som  holistiska rambubblor av intet till någon i den egenartade atommassan – annorstädes än enkom medelst att pisksnärta in fluffet i grädden liksom! Med lätthet kan vi ta på den ramen och frysa in det som ice cream å glassa på!

logo mei meiInte som en helt vanlig lunchbuss när man kommer rätt ur regnskogen i monsun-perioden. Allt är blött, inte fuktigt utan blött.

-Kan fisk egentligen se framåt?

-De har väl egentligen mest ögon för livets olika sidor så i stillastående läge så är framtiden att se åt sidan, men för att nå tillståndet jordiska människor kallar framåtskridande krävs allt att fisken vispar på stjärten – en fena för simmandet i änden är det enda som får fisken att kunna se framåt.

-Ögon för sidorna är liksom skapta för den vinkeln

rice terraces  Yuanyang from jinghong

rice terraces Yuanyang from jinghong

-ja som Abel kunde kedja funktionen visade även sig Orville ha rätt

-A B C. men först med utsträckta vingar och propulsion

Ty ytan har i sin tydan av naturen dragit sina krafter samman att även en treo comp går att klämma i sig i yttre rymden även om allt ”skutta och fräs” i acetyl salicyl syran inte har något egentligt ned att vända sig till och därmed riskerar att fräsa upp hela syftet bortom ramen av sin intentionella natur. Så skutta och fräs som motverkande huvudvärk i rymden kan nog skymma sina syften helt inom ramen för den yttre rymden

-Ja, såsom mått är det stort, atomismen kan inte heller skydda sig, hela dess yta nås ju av allt detta. Mestadels hela tiden, så visst säger ett kroppslöst väsen såsom en vibration i massan också något som dash wing i den molekylaristiska statens lägen

-Visst sådant styr rytmiken i densiteten vad annars styr rytmiciteten i central meanderslingans spirande.

Jag är en blomma sa plötsligt en hel del ur naturen av en större sfärisk påste och reste sig ur naturen.

 

Jag påstår inte att någon sa mycket efter det men Wa-Wa reste sig hur som helst.Groovy botanics (23)

wa wa

 

Groovy botanics (2)

wawa

Groovy botanics (3)

brytböna bonde

Groovy botanics (4)

strandsatt såsom sjö

Groovy botanics (5)

Tanke banan

Groovy botanics (6) Groovy botanics (7) Groovy botanics (8)

 

Groovy botanics (9) Groovy botanics (10) Groovy botanics (11) Groovy botanics (12) Groovy botanics (13) Groovy botanics (14) Groovy botanics (15) Groovy botanics (17) Groovy botanics (18) Groovy botanics (19) Groovy botanics (20) Groovy botanics (21) Groovy botanics (22)

Titta central vågen kommer och går – back flash next gen

 

blogstats trackingpixel

Flashback censurerar och har låg yttrandefrihet

Men det går att säga nästan vad som helst för den som köper reklam på Flasback! För den som har  att betala för sig kan faktiskt nå full yttrandefrihet på Flashback forum i Sverige.

Men att skriva om hur forumet läcker information om medlemmarna som ett såll det är svårare speciellt i kombination med forumets vinster, vilket visar relationen av det prioriterade handlingarnas väsen – Det går inte så bra.FLASHBACK

Inte heller går det att nominera de som bidragit mest till att visa hur låg säkerheten är för medlemmarna på flashback forum, för hur ska annars forumet kunna förbättra sin säkerhet utan dessa oavlönade krafter som gratis hjälper forumet och visar världen dess låga säkerhet för medlemmarnas högs privata uppgifter?

Vem än den som påvisar det låga en potential med dess brister har mest bidragit till att något verkligen kan förbättras rent logiskt? Ett inlägg där de som påvisat bristerna mest nominerades till årets heders-flashbackare försvann bara några minuter efter postningen. Det var faktiskt värre censur än jag trodde, men jag tackar naturligtvis för upplysningarna.

Årets nomineringar till hedersflashbackare (Vad

 Flashback

Idag, 14:51  #23

tryckeri

Medlem

Flashback Flashback Flashback

Reg: Jan 2017

Inlägg: 1

Jag nominerar SIG Gruppen som på ett föredömligt sätt breddat yttrandefriheten och visat hur Flashback forum läcker uppgifter om medlemmarnas privata identiteter samtidig med höga vinster till ägaren av Flashback forum. Även om nomineringen inte tilltalar det normala trångsint hos den alldagliga flashbackidioten måste det ändå vara logiskt klarlagt att utan påvisandet av dessa monumentala informationsläckor så kan forumet inte förbättra sin säkerhet och omtanke kring medlemmarna som skapar det.

Det är en väldigt motvillig motivering men jag har inte hittat någon som i praktisk handling visat hur låg säkerheten är kring Flashback som forum och känner mig därför ur logisk mening tvungen att nominera SIG Gruppen och webbplatsen intre.se vilka belyst detta faktum och därmed lagt grunden av logisk handledning till åtgärd.

Flashback är och förblir i grundbetydelsen en återblick, en reflektion. Så låt oss se.

Svara på ämne

Sidan 2 av 2

<

1

2

Topp

Dela

Spännande att de som kritiserar den låga säkerheten inte ens får vara med i en nomineringsprocess …. Vad är diktatur och vad är egentligen yttrande frihet?

Mer än det fria ord AB som Jan Axelsson tjänar många sköna miljoner på att sälja in med all sin reklam. Den som surfar på flashback utan att kolla på reklamen skadar flashback trotts 7 miljoner kronor i vinst förra året. Så hur ska vi då läs

Flashback

Flashback

Flashback

a Flashbacks skador? Är det yttrandefriheten som tar skada eller lönsamheten? Yttrandefriheten är då bara ett skenbegrepp för att sälja in lönsamheten så klart. Och vart foten står är nog det som ofta döljs.

Flashback brott

Liksom vart ägarens egna fot står i praktiken.

kim

Vi danskar alla efter vår diktator – Fin Koreografi & nakendansaren själv sätter takten med joystick som sitt trollspö. Pittoreskt taskspel!

Varför inte bara tacka för feedbacken?

Google-milky-way

Flashback negligé och googla Google i konsten att lära oss negligera hur bra flashback är bh i England och PK meningar byter betydelse i gravitationen av lutning.

Ingenstans står det att betydelsen börjar med sug.

blogstats trackingpixel

Flashback Analyserar Baken och dess flashande

Att säga det ena och göra det andra. Att säga en sak och visa upp en annan i praktiken, vad kallas det? Att säga att polisen är ute efter en själv för att de spanar mot yttrandefrihetens förkämpar när de i själva verket spanar mot illegala spritförsäljningsställen och illegal spritförsäljning, är det inte att blanda samman korten om yttrandefrihet och den självskrivna rätten att ljuga rakt av sim en del tar sig?

Flashback får ljuset i ansiktet, vad säger du Jan? Paranoia eller lönsam fabulering?

 

Eller är det mera att se som ett uttryck för lönsam paranoia?Jan Axelsson

Men visst fick han rubriker för påståendet att polisen spanade efter honom den gode Jan Axelsson. Nu kunde ha äntligen få känna sig som journalisten, den duktige som var såpass vass att till och med polisen blev svartsjuk på hans stora kamp för yttrandefriheten att de börjat spana på honom. Fastän spaningsprotokoll och allt annat han själv publicerat om saken bara visar att citypolisen spanade efter illegal spritförsäljning och visste inte ens om vem den självpåtagna viktigpettern var, hur han såg ut, än mindre att han senare skulle komma med påståendet att de spanade mot honom och därmed den egenpatenterade yttrandefriheten som Jan Axelsson äger och döpt till Flashback.Jan Axelsson döljer delar

Vart fick han dessa uppgifterna från? Är det en paranoid persons fantasier, eller en affärsmans försök att ompaketera sanningen i en mer lönsam förpackning för sin egna skapelse Flashback? Ja Rubriker fick Jan Axelsson i varje fall.Jan Axelsson drar ifrån och lägger till Mer läsare och prenumeranter.

Men är han sanningsenlig? Varför säger spaningsprotokoll något helt annat då?

Jan AxelssonEn hal fisk vill inte hålla sig i rutan så klart

Jan Axelsson skärmar av yttrandefrihetens grunder kunskap

Jan Axelsson skärmar av yttrandefrihetens grunder kunskap, varför gör du det Jan?

Med sitt handlag visar Flashbacks ägare gång på gång att han inte vill visa grunderna till yttrandefriheten dvs den rena kunskapen om verkligheten som friheten att sedan yttra något om detta kan säga något om.

Varför ljuger nu Jan Axelsson om detta med Polisspaningen?

Jan Axelsson du kanske kan svara själv vad du har för grunder till dina påståenden? Eller är dessa så ljusskygga att du inte ens kan publicera dessa öppet? För att yttrandefriheten om verklighetens grunder ligger inom sanningens ramar och dessa verkar Jan Axelsson vara mån om att hålla sig från.

Gömer ansiktet

Jan Axelsson skärmar av yttrandefrihetens grunder kunskap – varför är det så Jan?

 

Är detta grund labyrintens egna mönster som i själva verket kännetecknar Jan Axelsson och hans höggradigt lönsamma affärsrörelse Flashback som gång på gång säljs in med hårda tag men att grunden till yttrandefriheten minskar är Jan själv ett bevis på då han begärt att få en hemlig personlighet på statens bekostnad dold i samtliga register om sin hemvist och platsen han verkar på i grunden av sin jordiska gärning. Mer hemligt verkar det ha blivit och är Jan själv det ultimata beviset, men visst lönsamt blir det så klart. Och han är offer helt uppenbart.

Är det alltid bara alla andra som ska betala för yttrandefriheten? Eller varför vill Jan inte själv vara med och visa hur lönsam hans version av yttrandefrihet är och vad den leder till

Flashback läcker uppgifter som ett såll men gör jättevinster. Medlemmars identiteter läcks ut på nätet. Liksom det så kallade hemliga forumet för Moderatorer läcker ut uppgifter.  Det säger nog ett och annat om hur prioriteringarna ligger i praktiken helt oavsett om han själv påstår något annat.

Den privata illusionen av Flashback som frihetens förkämpar visar sin praktiska kropp i funktionen av sin varelse, så klart.

http://flashback.spotlife.se/wp-content/blogs.dir/29352/files/2016/12/Flashback-Forum-Outlaws.png

Flashback Outlaws

Avdelning A + B – en synergi som skapar ett bättre och intressantare forum

Uppdelningen gör att avdelning A – institutionen – kan modereras hårdare, och att vi kan bli hänsynslösare mot de som inte sköter sig eller som inte håller tillräckligt hög nivå. Det blir kort sagt tv: olika forum

diskutera.

Man skulle kunna beskriva det Så hår:

Avdelning A blir ett sorts anarkistiskt finrum, dar man förväntas förhålla sig till en lång lista av regler, men dar man inte har någon dresscode. Alla Sr välkomna, men de som inte sköter sig kastas ut av avdell

admins).

Avdelning B blir bakgården, där reglerna år få och där sannolikheten att man stör någon år betydligt lägre. Hår kan man g: OT och diskutera saker som inte Sr sa viktiga. Man umgås och har trevligt.

Man kan fritt gå mellan A och B, och alla som är hår vet om skillnaden.

Inlägg på avdelning A är sökbara från Google och dessa diskussioner ska vara intressanta att läsa även för de som inte är medlemmar. Kvalitet framför kvantitet,

Inlägg på avdelning B kan man bara se om man är inloggad, och man kan inte se tidigare inlägg innan man loggat in. Hår umgås man,

En annan beskrivning man skulle kunna göra är att avdelning A liknas vid ett debattinlägg i en morgontidning, medan avdelning B liknas vid en diskussion som man har på en bar en fredagskväll.

De som använder droger behöver inte längre scrolla ner till Laidback för att hitta trådar som:

Vilka puffar just nu?

flashback.orq/t36261i

Når de Sr inne i ett drogforum , och bara behöver prata och umgås, sa hoppar de istället direkt in i drogchatten och umgås där med sina ”kompisar” frän drogforumen. Detta betyder att forumen nu kan fokus.

större utsträckning radera sådant som Sr OT och inte har något större värde.

För att detta ska fungera måste chatten fungera bra, och alla måste ha tillgång till den, Man behöver inte besöka den, men man kan om man vill,

Det finns manga saker som kan utvecklas på det här området, men i grunden handlar det om att först göra en tydlig uppdelning. När detta år gjort SÉ bör vi titta p: hur de båda avdelningarna kan förbättras,

Avdelning A + B — nya problem uppstår I viktigt att inte tappa fokus

Flashback Forum har inte samma syfte som Facebook, Bilddagboken, Familjeliv osv. Syftet med att bli medlem ska varken Vara att skaffa vänner, nätverk eller att socialisera. Syftet med Flashback Forum

att tanka självständigt, ifrågasatta vedertagna värderingar, lära människor att acceptera avvikande åsikter och en plats dar man hittar kunskap. Når någon sprider desinformation SÉ bör andra användare råtta

åsikter som år motbjudande, så bor man ifrågasatta varför användaren har dessa åsikter, men inte förbjuda honom/henne att ha dem.

02 år bättre med Fikarummet, Sven om det år ett problem når aktiviteten i 02 för vissa moderatorer nästan uteslutande år just i Fikarummet. Men år det tillräckligt stort för att vi bör stånga Fikarummet? Nej,

Samma princip bör finnas i det publika forumet. Användarna har samma behov som moderatorerna. Att vi da skapar en ”frizon” kan frigöra många av de problem vi idag har, men kan också attrahera använd….

janne journalisten

Maskininläst från bilden då Jan Axelsson som skrivit verkar vilja dölja delar av den strategiska uppgifterna till sina gratisarbetande moderatorer som han är så intresserade av och så gärna vill behålla i företaget. Samtidigt som yttrandefriheten kring dessa uppgifter så klart inte finns öppet utan får kämpas fram från en Janne som är mycket motvillig. Hur blev du sådan Janne?

Varför sprider du själv felaktiga uppgifter om spaningsarbete?

Jan Axelsson forum lever på reklam, så här passar vi på att göra lite reklam för det Intresse han själv väckt kring

FlashbackFlashback – Intre.se – Länkar man till den sida verkar risken öka att bli bannlyst från Flashback forum. Då den typen av yttrandefrihet tydligen inte är lönsam för företaget Jan Axelsson tjänar så mycket pengar på. Pengarna framför allt!  Budskapet hamras in med den största texten. Flashback behöver pengarna den som inte ser flashback slafsiga annonser skadar flashback påstås det med forumets största text, inte ett ord om 7 miljoner kronor i vinst… varför inte janne? varför inte en balanserad öppenhet?

 

flashback brott

Flashback är det enda forum vilket regelmässigt ändrar medlemmarnas inlägg och ser till att alla som länkar till något länkar till den egna verksamheten först och främst – för SEO intresset och pengarna finns här liksom där – men framförallt den självgoda frånvaron av insikt om att den faktiska handlingen är precis tvärtemot yttrandefrihetens grunder – men Jan Axelsson påstår via flashback att det är på grund av säkerhetsskäl han äger rätten att rutinmässigt och automatiserat ändra inläggen som görs och få alla att först länka till hans egna verk – Flashback!

Känner någon till ett annat forum eller en annan plattform av något slag som regelmässigt och automatiskt ändrar i skribenternas inlägg? Vad är namnet på det i så fall?

Vilken anledning man än uppger sig ha till sitt beteende är inte lika intressant som det faktum att just flashback verkligen gör det och gör det automatiskt utan tanke dessutom. Kan du nämna ett annat forum eller en annan plattform som gör så?

 

blogstats trackingpixel

Flashback från Jorden CO2 dioxid i orden

Koldioxid är en driver. Det är koldioxid CO2 som driver inspirationen att andas in O2. Det är CO2 i varje del av metabolismens grenar och skäl som avgår och därför också inspirerar att hämta mer syre in. Att sucka djupare.

Amygdala kan ses som en CO2 Sensor
Så frågan är vad det betyder att nivåerna av CO2 höjs. Och detta behöver man inte ha någon åsikt om eller ifrågasätta annat än på just effekten. Ifrågasätta verkligheten har alla ett behov utav som inte vill erkänna hur det ser ut i verkligheten och därför också saknar de flesta incitament till att göra något åt verkligheten som den ser ut rätt upp i vardagen.

Förutom de fundamentala effekterna på människan har en höjd nivå agv CO2 som kanske bekant även en stor effekt på jorden.  Videon kommer från NASA. Så Hej Spejs!


Papperstryckeri Göteborg

Papperstryckeri

blogstats trackingpixel

Se Flashback info som organisk feedback

Flashback & Ekot av ett namn med många ansikten

Flashback.org flashback 2 png

Flashback.se.fw

Flashback kan vara en reflektion – ett ljus som återkastas, för en del

Flashback-3

 

Flashback är en svensk sida hostad i Sverige av Bahnhof.

Flashback är förbjuden att verka i Sverige

 

Flashback-Forumflash-back-model-logo

Flashback ägs av Jan Axelsson och styrs av Jan Axelsson med sin flickvän. De tjänade som företag över 7 miljoner senaste räkenskapsåret.

De har bägge hemliga identiteter som betalas av allmänheten. Vilket sammantaget gör det lättare att påtala fördelarna med den selektiva frihet att yttra sig som flashback bedriver. och säljer dyrt till sin annonsörer.

Alla användare ombedjes att slå av eventuella reklam-blockerare för att se flashbackreklamen vilken ofta verkar vara reklam för kasinon. spel, och diverse sinnesförändrade substanser, vilka kan vara farliga men inte illegala. För användare och de som tjänar pengar på reklamen för dem.

flashback-power flashback-powers flashbs.fw flashback intresse imageskkk 41 20110326,00,02 Back FLash in g.fw

Katta strofen som rökt rykare inte bara pyr

BB FB.fw

Det som katten gör i lådan är nog en hel del – inte bara klubbor och krafs

 

fb1 flashb

Flashback katten

 

Flashback brott

Flashback brott

FLASHBACK CAT

Flashback Forum Outlaws

Flashback Outlaws kan se ut som ovan – För Flashback läcker inte bara medlemmars namn och email försvinner ut på marknaden. För visst kan det finnas pengar i sånt.

 

Flashback forum.fw

 

Flashback forum Flashback forum Flashback kattastrofen

Flashback Lilla runda stjärnan

Starring Flashback star

Flashback Logga

flashback now tell us blue Flashback outlaws Admin

Flashback Outlaws

Flashback Outlaws

Flashback reflektion symmetri flashback se back.fw flashback se back Flashback se.fw Flashback Shadow in Flashback Symmetry Flashback Överjaget flashback-- Flashback

Flashback kultur

Kuk lux lan som nätverkande grabbar som gärna dolde sig själva till förmån för något annat fick snabbt fram nya broderier på gammal klassisk mark, så klart.  Ett tag var det mesta fritt. Nuförtiden får du betala om du vill säga vad du vill på en sida och vara säker på det

För om du vill kritisera en moderator som modererar bedrövligt och tex låter smädelser om dig själv stå kvar helt osakligt och extremt jävligt men sedan raderar ditt svar, så måste du vända dig till moderatorn för att uttrycka kritiken. Köper du reklam får du dock säga det du vill relativt snabbt klart och omedelbart.

För Flashback har alltid varit öppet i ettan tvåan och trean för den som bara betalar för sig, du behöver inte ens säga vem du är eller ange avsändare. Pengarna talar för sig självt.

 

Living lighting Space Room Morhpo Symmetry.fw

logo-flashback- bassevent

 

 

 

 

Länskriminalens videoprotokoll

Flashback från Polisens övervakning av ett ställe med illegal spritförsäljning, vilken noterar in och utkommande trafik från platsen. Där råkar de se en kille med hästsvans som äger Flashback forum. Jan Axelsson var alltså där.

Genom ovägar lyckas Jan Axelsson med konststycket att sedan göra länspolisens försök att hålla koll på den illegala spriten i Stockholm Sverige till att han själv blivit övervakad bara för att han ägde och tjänade pengar på sitt företag flashback – (senaste året dock inte mer än något fåtal miljoner- definitivt under 10 miljoner det senaste året)

-Jan Axelsson hävda ratt han är övervakad enbart pga av sitt flashback.

men har aldrig haft något bevis för detta, någonsin.

För polisen brukar inte publicera sina metoder eller dylikt, vilket är ganska självklart. Däremot är de nog vana vid en massa mer eller mindre konstiga typer som känner sig övervakade hit och dit. Men en så skrikig snubbe hade polisen nog inte sett förut.

Think in Symmetry.fw

Tänk dig

Flashback som ett minne

 

pSymmetra Flashback shadown

Pekande mot en större symmetri

 

blogstats trackingpixel